น้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกขนาดใหญ่โตที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจี อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ น้ำตกหินปูนที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกาญจนบุรี มีระยะทางยาวประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และมีชื่อของแต่ละชั้น ไม่ว่าจะเป็น ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก ชั้นที่ 4 อกนางผีเสื้อ ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา และชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ความพิเศษของชั้นนี้คือเมื่อน้ำตกไหลบ่าจะมีลักษณะคล้ายช้างสามเศียร หรือที่เรียกว่า “ช้างเอราวัณ” จึงเป็นที่มาของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นอกจากนี้ยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เที่ยวชมด้วย

 

ที่ตั้ง : ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กรณีเข้าพักค้างต้องเข้าก่อนเวลา 20.00 น.

เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National Park